Iberdrola vs. Baltar

Modelo de alegacións de Petón do Lobo (31.10.2021) Estudo de Impacto Ambiental, e documento executivo como anexo. Proxecto de Execución [739 páxinas] Declaración de Proxecto de Interese Autonómico. Acordo Xefatura Territorial. Información Pública. Publicación DOGA (25 outubro 2021). MODELO DE ALEGECIÓNS DE PETÓN DO LOBO (31 DE OUTUBRO) ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL Redactado en xullo … Segue lendo Iberdrola vs. Baltar