Iberdrola vs. Baltar

  1. Modelo de alegacións de Petón do Lobo (31.10.2021)
  2. Estudo de Impacto Ambiental, e documento executivo como anexo.
  3. Proxecto de Execución [739 páxinas]
  4. Declaración de Proxecto de Interese Autonómico.
  5. Acordo Xefatura Territorial. Información Pública.
  6. Publicación DOGA (25 outubro 2021).

MODELO DE ALEGECIÓNS DE PETÓN DO LOBO (31 DE OUTUBRO)

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Redactado en xullo de 2021, presentado a exposición pública en outubro de 2021. Empresa: TAXUS.

DESCARGAR EN: http://descargas.xunta.es/8c753b1d-9e29-4a2d-a042-91944c8ea0c81634280414294

Anexo X – documento de síntese

PROXECTO DE EXECUCIÓN

DESCARGAR EN: http://descargas.xunta.es/8c753b1d-9e29-4a2d-a042-91944c8ea0c81634280414294


DECLARACIÓN de PROXECTO DE INTERESE AUTONÓMICO

DESCARGAR EN: http://descargas.xunta.es/8c753b1d-9e29-4a2d-a042-91944c8ea0c81634280414294


ACORDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA


PUBLICACIÓN NO DOGA


Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario