Greenalia vs. Baltar-Calvos-Os Blancos

ACORDO do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense. Sométese a información pública a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Lamas de Feás, situado nos concellos de Baltar, … Segue lendo Greenalia vs. Baltar-Calvos-Os Blancos