Greenalia vs. Baltar-Calvos-Os Blancos

ACORDO do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense.

Sométese a información pública a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Lamas de Feás, situado nos concellos de Baltar, Os Blancos e Calvos de Randín, na provincia de Ourense.

GREENALIA: PROYECTO DE INTERÉS AUTONÓMICO DEL PARQUE EÓLICO “LAMAS DE FEÁS”

Ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion?content=expediente_0158.html

ALEGACIÓNS ELABORADAS POR PETÓN DO LOBO

Aviso legal · Política de privacidade · Política de cookies · Condicións do servizo · Normas para o usuario